Tin tức

Sáng ngày 9/8/2014, được sự phân công của Ban Giám Hiệu nhà trường, TLTN và chủ...
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám...
HỌC THUỘC TỪ VỰNG, CẤU TRÚC NGỮ PHÁP, CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC THÌ, CÁCH...
Với chặng đường trên, Trường THCS VÀ THPT Phạm Ngũ Lão tự hào là một trong số...