Thông báo nộp hồ sơ và chuẩn bị nhập học

            

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Gò Vấp, ngày 23 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

NỘP HỒ SƠ VÀ CHUẨN BỊ NHẬP HỌC

Năm học 2021 - 2022

                 

Căn cứ Công văn số 2313/SGDĐT-KTKD ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 và các lớp khác năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão Thông báo thu hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh lớp 10 và các lớp khác như sau:

 

1. Phụ huynh đăng ký nhập học vào đường link: https://tinyurl.com/26un2zhf

 

2. Giấy tờ nộp online:

- Giấy chứng nhận TN THCS (tạm thời) do trường THCS cấp;

- Giấy khai sinh

 

3. Cách nộp: Hồ sơ nộp bằng hình thức online dạng hình chụp (rõ, thẳng...) hoặc scan chuyển về địa chỉ email hoặc zalo:

- Email:          tuyensinh@phamngulaoedu.net

- Zalo:            0919311512 (cô Nga)

 

4. Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 23/8/2021 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Tùy tình hình thực tế, trường có thể điều chỉnh thời gian tuyển sinh.

Khi hết thời gian giãn cách (theo chỉ đạo của Thành phố), trường sẽ Thông báo để phụ huynh nộp trực tiếp bản chính các giấy tờ sau về trường:

- Học bạ trung học cơ sở;

- Giấy chứng nhận TN THCS (tạm thời) do trường THCS cấp;

- Giấy khai sinh;

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

 

5. Thời gian nhập học (lớp 10 và học sinh mới đăng ký từ 23/8/2021):

- Đợt 1: từ ngày 1/9/2021

- Đợt 2: từ ngày 6/9/2021 đến ngày 19/9/2021

- Ngoài ra, trường nhận các trường hợp chuyển trường nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

 

6. Các lớp bán  trú, nội trú: Phụ huynh đăng ký, trường sẽ tổ chức các lớp bán trú, nội trú khi Thành phố cho phép đi học lại.

 

7. Phương thức đóng học phí:

- Lớp 10 và học sinh các lớp khác nhập học từ năm học 2021-2022: Phụ huynh đóng học phí tháng đầu hoặc cọc giữ chỗ 1.000.000 (một triệu) để được xếp lớp. Tham khảo bảng học phí https://phamngulaoedu.net/tuyen-sinh/hoc-phi-nam-hoc-2021-2022-192.html#cat

 

- Thông tin chuyển khoản:

Tên Tk:          Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão

Số tài khoản: 5551166778899 - Ngân hàng quân đội, CN Lê Văn Sĩ

Nội dung Ck: “Nộp tiền đặt cọc giữ chỗ HS …. Lớp 10, Sđt”

 

Lưu ý: Chỉ khi phụ huynh đóng học phí tháng đầu hoặc cọc giữ chỗ, trường mới xếp lớp và cung cấp tài khoản học trực tuyến. Thời gian học trực tiếp tại trường sẽ có Thông báo sau theo chỉ đạo của Thành phố.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng TS trường (để thực hiện); HĐQT (để biết);

- PHHS; (để phối hợp);

- Lưu: VT, Hồ sơ TS.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN PHÚC