Học bổng năm học 2022 - 2023

 

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI DÀNH CHO CẤP THCS VÀ THPT

NĂM HỌC 2022 - 2023

           

 

HẠNG MỤC

PHÍ GIẢM

HỌC BỔNG/HK

ƯU ĐÃI

GHI CHÚ

  1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐÓNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI

(Chỉ áp dụng học phí chính khóa. Nếu đồng thời đang đạt học bổng, sẽ ưu đãi học phí sau khi trừ khoản Học bổng) 

3 THÁNG

3%

 

 

 

Mức phí ưu đãi dành cho HS/ PHHS khi đóng tiền trước.

 

6 THÁNG

5%

 

 

10 – 12 THÁNG

10%

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO HS GIỎI TUYỂN SINH CẤP THCS VÀ THPT

       (Chỉ áp dụng học phí chính khóa) 

HS ĐOẠT GIẢI CẤP THÀNH PHỐ TRỞ LÊN

 

15%

 

Thi HS giỏi và thi đấu thể thao, các môn năng khiếu…

HS NGHÈO HIẾU HỌC

 

15%

 

Học lực giỏi, giấy xác nhận địa phương.

Các trường hợp đặc biệt sẽ được phê duyệt riêng bởi HĐQT.

3. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HS CẤP THCS VÀ THPT

              (Chỉ áp dụng học phí chính khóa) 

Anh - chị em học cùng

 

 

10%

Chỉ miễn giảm cho học sinh thứ hai.

Con em NV- GV Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão

 

 

40%

 

 

 

Áp dụng theo từng học kỳ

 

 

 

 

*Lưu ý:

-        Chính sách ưu đãi anh - chị em học cùng không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác.

-        Chính sách ưu đãi con em NV-GV không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác.

-        Các chính sách ưu đãi, học bổng chỉ áp dụng mức miễn giảm cao nhất ( nếu có đồng thời nhiều ưu đãi/ học bổng).

-        Các học sinh đóng chậm học phí quá ngày 30 hàng tháng, sẽ bị tạm dừng cấp học bổng cho tháng kế tiếp.

# QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐẦU NĂM

-        Học sinh đã đăng kí hệ 2B – Bán trú – Nội trú: Nếu chuyển hệ trong năm học sẽ không được hoàn lại lệ phí đã đóng và phải bổ sung phần chênh lệch (nếu có).

-        Lệ phí đầu năm đã đóng sẽ không được hoàn lại nếu chuyển trường trong năm học.

# HUỶ TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2021-2022

-        Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí và thay thế cho các quyết định trước đây về chính sách ưu đãi học phí và học bổng. Đồng thời nhà trường có quyền thay đổi các chính sách ưu đãi mà không phải chịu trách nhiệm về các chính sách ưu đãi đã ban hành trước đây.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

( Đã kí )

VŨ KHẮC HIỆP