CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 2022 - 2023

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

-   Căn cứ vào nhu cầu công việc và tình hình thực tế của Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão.

-   Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Giáo dục và Hội nhập Quốc tế (Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão trực thuộc);

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH

ĐĂNG KÍ SỚM TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2022 - 2023

 Các chương trình quà tặng dành cho học sinh khi đăng kí nộp hồ sơ tuyển sinh NH 2022 - 2023: