TRƯỜNG THCS & THPT PHẠM NGŨ LÃO GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC WONKWANG, HÀN QUỐC

Ngày 10.02.2020, Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão vinh dự được tiếp đón chuyến thăm của Ban điều hành Trường Đại Học Wonkwang Health Science (Hàn Quốc). Theo đó, Trường Đại Học Wonkwang Health Science mong muốn hợp tác với cùng Trường chúng ta để truyền bá ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc tại khu vực Hồ Chí Minh.