Tổ chức giáo dục Nisai Anh Quốc thăm trường

Ngày 21.02.2020, Ông Dhruv Patel, CEO tập đoàn Giáo dục trực tuyến NISAI - Vương quốc Anh đã có chuyến công tác tại Trường chúng ta. 

Tại đây, Tập đoàn Nisai và Ban lãnh đạo nhà trường đã trao đổi các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Mong rằng chuyến thăm này sẽ là tiền đề cho Trường chúng ta tiệm cận với nền giáo dục Quốc tế trong tương lai.