THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 17/02/2021 TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 17/02/2021 TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão thông báo tiếp tục dạy trực tuyến dành cho các bạn học sinh cụ thể như sau:
Dạy và học trực tuyến từ ngày 02/02/2021 đến khi có thông báo mới
Học sinh tham gia các lớp học trực tuyến theo đúng thời gian quy định
Học chính khóa: sáng từ 7:00 - 11:05, chiều từ 13:30 - 15:20
Học phụ đạo: từ 16:00 - 17:30
Truy bài khối 12: từ 19:00 - 20:30
Học sinh vắng, học không đủ tiết, vi phạm nội quy tiết học ........ là căn cứ để xem xét hạnh kiểm, tổ chức dạy bù sau khi học sinh trở lại trường (nếu không đủ số tiết)
Sau khi trở lại trường, học sinh nộp lại cho GVBM vở ghi nội dung bài học trực tuyến, bài tập được giao.
Lớp IELTS tiếp tục học từ thứ hai (học theo thời khóa biểu cũ), 22/02/2021 bằng hình thức trực tuyến
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nhà Trường sẽ luôn thực hiện đúng theo hướng dẫn và chỉ đạo của Sở Giáo Dục đưa ra