THÔNG BÁO THU NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 theo chỉ đạo mới nhất của Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão Thông báo thu hoàn thiện hồ sơ lớp 10 và các lớp khác như sau: 

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 04/10/2021 đến 17/10/2021 (trừ chủ nhật). Phụ huynh tranh thủ nộp sớm để trường kiểm tra nội dung hồ sơ theo chỉ đạo của Sở giáo dục. Các trường hợp chuyển tỉnh nếu trễ sau thời gian này phụ huynh liên hệ GVCN được được hướng dẫn
 
Các loại hồ sơ cần nộp:
Lớp 10:
- Học bạ trung học cơ sở;
- Giấy chứng nhận TN THCS (tạm thời) do trường THCS nơi học lớp 9 cấp
- Giấy khai sinh
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
- 4 hình thẻ (3x4), nếu chưa có thì nộp hình thẻ sau
 
Các lớp khác:
- Toàn bộ hồ sơ trường cũ chuyển tới trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
- Giấy giới thiệu chuyển trường (chuyển đến từ các trường trong thành phố)
- Giấy giới thiệu chuyển trường, chuyển tỉnh (chuyển đến từ tỉnh, thành khác)
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
- 6 hình thẻ (3x4), nếu chưa có thì nộp hình thẻ sau
 
Lưu ý: nếu hồ sơ không hợp lệ trường xin gửi trả lại phụ huynh để bổ sung.
Để đảm bảo an toàn cho Quý phụ huynh và cho cộng đồng, trường Phạm Ngũ Lão sẽ tiếp tục áp dụng các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K bao gồm: đo nhiệt độ tại cửa ra vào, khai báo y tế bằng QR code, tuân thủ quy tắc 5K, thường xuyên khử khuẩn khi nộp hồ sơ..........