SINH HOẠT DƯỚI CỜ “PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG"

[SINH HOẠT DƯỚI CỜ “PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG”]

   An toàn giao thông là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Với khẩu hiệu “An toàn giao thông – hạnh phúc của mọi người, mọi nhà ..” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông. Hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình.

   Thực hiện Văn bản số 4023/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông cho học sinh 2021-2022 của Sở giáo dục – đào tạo TP.HCM. Sáng ngày 26/09/2022 trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức hoạt động “Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường” nhằm nâng cao nhận thức về An toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

   Buổi sinh hoạt để lại nhiều ấn tượng với thầy và trò nhà trường, giúp học sinh nắm được thêm nhiều kiến thức về an toàn giao thông để không chỉ thực hiện tốt mà còn là tuyên truyền viên cho gia đình, bạn bè thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông. Hiểu rõ hơn nữa về Luật giao thông để từ đó các em có những bước đi đến trường an toàn, đồng thời góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hoá giao thông và chấp tốt trật tự an toàn giao thông ở mọi lúc, mọi nơi.