LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Các sĩ tử đã ôn luyện tới đâu rồi?

Hãy cùng tập trung học tập và ôn luyện, cố gắng để có một mùa thi tốt nghiệp thành công.

Các bạn PNL-ers nhớ giữ gìn sức khỏe trong cuộc đua này nhé!!!