[KỸ NĂNG AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG]

[KỸ NĂNG AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG]
 
Làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết được:
-Lừa đảo trên mạng?
-Lạm dụng tình dục trên mạng?
-Đánh cắp danh tính?
-Buôn bán người xảy ra trên mạng?
-Bạo lực mạng?
-Nghiện game?
-Các nội dung cấm?
 
Để đảm bảo sự an toàn cho các bạn học sinh về các mối đe dọa an ninh mạng khi chúng ta tương tác trên internet, trường Phạm Ngũ Lão phối hợp với lớp dạy KỸ NĂNG AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Cyberkid, nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn về các rủi ro trên
 
Chương trình đặt mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho các bạn
Có khả năng tự bảo vệ bản thân, và người thân bạn bè trên mạng xã hội
 
Sau lớp học chúng ta có thể nắm bắt được những kỹ năng cần thiết để
biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng xã hội
 
Thời gian tổ chức: 13h45 -14h45 ngày 19/05/2022