KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH VÀ TOÀN THỂ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO NĂM HỌC 2023 - 2024

Điểm lại một số hình ảnh của thầy,trò trường THCS &THPT Phạm Ngũ Lão trong đợt kiểm tra sức khoẻ toàn diện vừa qua.