HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ANH VĂN NƯỚC NGOÀI KẾT HỢP LIÊN MÔN – DINH ĐỘC LẬP PHẦN 1

      HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ANH VĂN NƯỚC NGOÀI KẾT HỢP LIÊN MÔN – DINH ĐỘC LẬP PHẦN 1
Cùng xem bài thu hoạch của lớp 10A3_GROUP 6 thuyết trình DINH ĐỘC LẬP các bạn nhé.
https://youtu.be/vpqDHCVjKkU