CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM năm học 2022 - 2023.

Hội đồng trường Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão quyết định quyết toán tiền học phí cho học sinh tại trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão năm học 2022 - 2023.

- Học sinh có tên trong danh sách hiện đang còn học tại trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão (tính tới thời điểm 30/11/2023), sẽ được nhà trường quyết toán vào tiền học phí tháng 12/2023.

- Học sinh có tên trong danh sách đã tốt nghiệp, chuyển trường,... nhận trực tiếp tại quầy thu ngân.

Học sinh có tên trong danh sách quyết toán đến nhận tiền quyết toán tại quầy thu ngân từ ngày 01/12/2023 đến 23/12/2023, cụ thể:

+ Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

+ Sáng từ 8h00 đến 11h00 (sáng thứ Bảy).

Lưu ý: Phụ huynh hoặc học sinh khi đến đem theo CCCD để được hoàn tiền.