[ CHUYÊN ĐỀ: B.Ạ.O L.Ự.C HỌC ĐƯỜNG ]

 
Tình trạng b.ạ.o l.ự.c học đường ở Việt Nam cũng đang rất phổ biến và diễn biến vô cùng phức tạp. Nó đang là vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi ngày đều có những vụ ẩ.u đ.ả, đ.ánh nhau ngay trong khuôn viên trường học hay những bài đăng chử.i bớ.i xú.c phạm và uy h.iếp nhau trên mạng xã hội...
Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão luôn tăng cường tính kỉ luật và khắt khe đối với những trường hợp bạ.o lự.c học đường, nhằm mang đến môi trường học tập và giảng dạy trong sáng lành mạnh.
Dưới đây là một số chia sẻ của thầy Nguyễn Văn Phúc - Hiệu Trưởng trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão về vấn đề bạ.o lự.c học đường hiện nay.
https://www.facebook.com/Thcs.Thpt.PhamNguLao/videos/538894734698442