Đồng hành cùng chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19