Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Cổng trường:

- Sân bóng đá:

- Lớp học:

- Thư Viện:

 

- Văn phòng:

- Phòng máy tính:

- Hội trường:

 

 - Sân trường:

 

- Một số hình ảnh liên quan: