SINH HOẠT DƯỚI CỜ - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông đến các em học sinh. Sáng nay 08/04/2024, nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề: "TUỔI TRẺ CHUNG TAY CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG"

Thông qua các câu hỏi và trò chơi trong chương trình, các em học sinh đã được tìm hiểu thêm và nắm bắt nhiều hơn những nội dung về an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết về các biển hiệu, điều khiển phương tiện giao thông đúng quy cách.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường - Thầy Nguyễn Văn Phúc đã có đôi lời phát biểu: "Mỗi cá nhân hãy trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông". Thầy nhấn mạnh: "Tuân thủ và chấp hành Luật An toàn giao thông là đang bảo vệ gia đình và bảo vệ chính mình"

Chương trình đã diễn ra với sự hưởng ứng tích cực từ các bạn học sinh, hoàn thành mục tiêu xây dựng nhận thức và thói quen tham gia giao thông văn minh, góp phần đảm bảo trật tự - an toàn cho xã hội.