DANH SÁCH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018

 LỚP 12A1 NĂM HỌC 2017-2018
   
STT Lớp Họ Và Tên HS
CHỌN
LỚP
MỚI
1 11A1 Nguyễn Thụy Quỳnh Anh TNA1 A1
2 11A1 NGUYỄN SÀI THÀNH  ĐẠT TNA1 A1
3 11A1 Hồ Ngọc Đường TNA1 A1
4 11A1 CHÂU TRƯƠNG HOÀNG  HẢI TNA1 A1
5 11A1 HOÀNG MINH  HIẾU 12A1 A1
6 11A1 VŨ MINH  HIẾU 12A1 A1
7 11A1 Nguyễn Đăng Hoàng TNA1 A1
8 11A1 TRẦN MINH  HỘI 12A1 A1
9 11A6 NGUYỄN QUANG HUY TNA1 A1
10 11A1 Nguyễn Tấn Huỳnh TNA1 A1
11 11A1 Đoàn Nguyễn Phước Lợi TNA1 A1
12 11A1 Nguyễn Thế Minh TNA1 A1
13 11A1 PHẠM NHẬT NAM TNA1 A1
14 11A1 DƯƠNG NGỌC  NAM TNA1 A1
15 11A1 VÕ THIÊN  NHI TNA1 A1
16 11A1 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI TNA1 A1
17 11A1 VŨ THỊ HỒNG  NHUNG TNA1 A1
18 11A1 Lê Thị Nhung TNA1 A1
19 11A1 Nguyễn Hoàng Phi TNA1 A1
20 11A1 PHẠM QUỐC PHONG TNA1 A1
21 11A1 Châu Hồng Phúc TNA1 A1
22 11A1 NGUYỄN MINH  QUÂN TNA1 A1
23 11A1 LÊ NGUYÊN  TÂN TNA1 A1
24 11A1 Phạm Duy Thăng TNA1 A1
25 11A1 BẠCH THỊ HOÀNG  THI TNA1 A1
26 11A1 VÕ NGỌC ANH  THƯ TNA1 A1
27 11A1 HUỲNH NGỌC BẢO TRÂN 12A1 A1
28 11A1 NGUYỄN VŨ THIÊN  TRANG TNA1 A1
29 11A1 Võ Thị Kim Tuyến TNA1 A1
30 11A1 NGUYỄN TẤN  VỸ TNA1 A1
31 11A1 Bùi Thị Kim Yến TNA1 A1
32 11A1 NGUYỄN THỊ KIM  YẾN TNA1 A1
33 11A2 PHAN ĐĂNG  KHOA TNA1

A1

 

LỚP 12A2 NĂM HỌC 2017-2018
   
STT Lớp Họ Và Tên HS
CHỌN
LỚP
MỚI
1 11A6 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 12A2 A2
2 11A1 NGUYỄN KHÁNH  HẢO 12A2 A2
3 11A3 Nguyễn Dương Phương Loan 12A2 A2
4 11A1 Nguyễn Văn Long 12A2 A2
5 11A6 NGUYỄN MINH MẪN TNA2 A2
6 11A3 NGUYỄN THỊ THANH  NGA TNA2 A2
7 11A3 Vũ Ngọc Yến Nhi TNA2 A2
8 11A3 Đinh Thị Lê Phương TNA2 A2
9 11A5 LƯU THỊ  HỒNG   QUYÊN 12A2 A2
10 11A4 Lương Thị Anh Thi TNA2 A2
11 11A3 ĐOÀN THỊ HẠNH  TRANG TNA2 A2
12 11A4 Nguyễn Trần Phương Vy 12A2 A2
13 11A6 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 12A2 A2
14 11A2 DƯƠNG QUỐC  BẢO TNA2 A2
15 11A2 PHAN MINH  CƯỜNG TNA2 A2
16 11A2 NGUYỄN MINH ĐĂNG TNA2 A2
17 11A2 VŨ DUY  ĐỨC TNA2 A2
18 11A2 Nguyễn Anh  Duy TNA2 A2
19 11A2 NGUYỄN HÀ CAO TUẤN  HẢI TNA2 A2
20 11A2 TRƯƠNG NGUYỄN TRUNG  HIẾU TNA2 A2
21 11A2 PHAN CÔNG  HOÀNG TNA2 A2
22 11A2 PHẠM THANH DUY  LINH TNA2 A2
23 11A2 DƯƠNG NGỌC BẢO  LONG TNA2 A2
24 11A2 PHẠM MINH MẪN TNA2 A2
25 11A2 NGUYỄN NGỌC  NHI TNA2 A2
26 11A2 HÀ THỊ HỒNG  NHUNG TNA2 A2
27 11A2 BÙI DUY PHONG TNA2 A2
28 11A2 VŨ THÚY  QUỲNH TNA2 A2
29 11A2 TRẦN DƯƠNG VIẾT  TÀI TNA2 A2
30 11A2 ĐẶNG PHƯỚC  TẤN TNA2 A2
31 11A2 Hoàng Lê Thanh Thảo TNA2 A2
32 11A2 Nguyễn Khánh Thiện TNA2 A2
33 11A2 TRẦN XUÂN  TOÀN TNA2 A2
34 mới NGYỄN TÚ ANH TNA2 A2
LỚP 12A3 NĂM HỌC 2017-2018
   
STT Lớp Họ Và Tên HS
CHỌN
LỚP
MỚI
1 11A3 NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ TNA3 A3
2 11A3 HUỲNH THỊ THU  HẰNG TNA3 A3
3 11A3 Đinh Xuân Hoàng TNA3 A3
4 11A4 NGUYỄN HUY  HÙNG TNA3 A3
5 11A6 HỒ THỤY THÙY  KHANH TNA3 A3
6 11A4 BÙI VĂN  KIÊN TNA3 A3
7 11A3 Ngô Anh Tuấn Kiệt TNA3 A3
8 11A3 NGUYỄN THANH  LỘC TNA3 A3
9 11A3 NGUYỄN NGỌC  LONG 12A3 A3
10 11A5 NGUYỄN HỒNG LONG TNA3 A3
11 11A4 Phạm Vũ Hoàng Minh TNA3 A3
12 11A6 Nguyễn Hoàng Nhật Minh TNA3 A3
13 11A4 ĐINH HOÀNG NAM TNA3 A3
14 11A3 Đặng Thị Bích Ngọc TNA3 A3
15 11A4 Ngô Đình Ngọc TNA3 A3
16 11A3 Trần Thế Phàm TNA3 A3
17 11A3 Nguyễn Hồng Phong TNA3 A3
18 11A3 NGUYỄN THỊ KIỀU  PHƯƠNG TNA3 A3
19 11A6 HỒ LAN PHƯƠNG 12A3 A3
20 11A5 PHẠM LÊ H/ PHÚC ĐẠI  THÀNH 12A3 A3
21 11A4 Phạm Thị Thủy 12A3 A3
22 11A3 Trần Thị Thùy Trang TNA3 A3
23 11A6 NGUYỄN PHẠM HẢI TRIỀU TNA3 A3
24 11A3 NGUYỄN THỊ TÚ  TRINH TNA3 A3
25 11A3 TRƯƠNG VĂN ĐĂNG TRƯỜNG TNA3 A3
26 11A3 LÊ NGUYỄN THANH  TÙNG TNA3 A3
27 11A3 PHAN THANH  TÙNG TNA3 A3
28 11A3 Nguyễn Ngọc Thảo Vi TNA3 A3
29 11A2 TRẦN VŨ MINH  THƯ A3 A3
30 11A2 PHẠM THỊ NGỌC  TRIỆU A3 A3
31 11A2 HUỲNH THANH  TRÚC A3 A3
32 11A2 BÙI LÊ DUY  TÚ A3 A3
LỚP 12A4 NĂM HỌC 2017-2018
   
STT Lớp Họ Và Tên HS
CHỌN
LỚP
MỚI
1 11A4 Lê Thị Mai  Chi XHA4 A4
2 11A4 Lã Quốc Quang Đức XHA4 A4
3 11A3 NGẦN THỊ NGÂN  GIANG XHA4 A4
4 11A3 Đỗ Ngọc  Hân XHA4 A4
5 11A3 Huỳnh Thị Kim Hên XHA4 A4
6 11A5 Nguyễn Lê Việt Hoàng 12A4 A4
7 11A4 Lê Ngọc Lâm 12A4 A4
8 11A4 NGUYỄN HỒ ÁI  LIÊN XHA4 A4
9 11A6 CHÂU TIỂU LONG 12A4 A4
10 11A3 NGUYỄN ĐẶNG TUYẾT MAI XHA4 A4
11 11A4 LÊ MINH MẪN XHA4 A4
12 11A6 Nguyễn Thanh Ngân XHA4 A4
13 11A6 Huỳnh Tâm Như 12A4 A4
14 11A6 TRẦN THUẬN  PHÁT XHA4 A4
15 11A6 LÊ HOÀNG ANH QUÂN XHA4 A4
16 11A4 Trần Chí Thanh 12A4 A4
17 11A5 VŨ THỊ THANH  THẢO 12A4 A4
18 11A4 VÕ HỮU THIỆN XHA4 A4
19 11A4 TRƯƠNG HOÀNG THIỆN XHA4 A4
20 11A6 NGUYỄN HỮU THUẬN XHA4 A4
21 11A3 HOÀNG BÍCH  THỦY XHA4 A4
22 11A3 TRẦN PHAN NHƯ THỦY XHA4 A4
23 11A4 PHẠM THỊ THÙY  TRANG 12A4 A4
24 11A6 Nguyễn Thanh Trúc 12A4 A4
25 11A4 NGUYỄN QUỐC  TÙNG XHA4 A4
26 11A5 Lê Triệu Vĩ 12A4 A4
27 11A4 Trần Thạch Nguyên Vũ XHA4 A4
28 11A2 NGUYỄN THỊ LAN ANH XHA4 A4
29 11A2 TRẦN THỊ MINH  HẠNH XHA4 A4
30 11A2 PHẠM QUANG HƯNG XHA4 A4
31 11A2 Trần Lê Hà  My XHA4 A4
32 11A2 Phan Văn Thuần XHA4 A4
33 11A2 Bùi Thế Vỹ XHA4 A4
LỚP 12A5 NĂM HỌC 2017-2018
   
STT Lớp Họ Và Tên HS
CHỌN
LỚP
MỚI
1 11A4 Hoàng Đỗ Duy Ân 12A5 A5
2 11A4 BÙI DUY ANH 12A5 A5
3 11A4 Phạm Minh Đức Anh 12A5 A5
4 11A5 NGUYỄN XUÂN BÌNH 12A5 A5
5 11A6 CAO MINH  CHIẾN XHA5 A5
6 11A5 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 12A5 A5
7 11A5 NGUYỄN NGỌC  DIỆU XHA5 A5
8 11A5 CAO DUY  DŨNG XHA5 A5
9 11A5 HUỲNH TRỊNH BẢO  DUY XHA5 A5
10 11A5 NGUYỄN NGỌC HẢI XHA5 A5
11 11A6 NGUYỄN TRỌNG  HIỆP 12A5 A5
12 11A6 NGUYỄN THỊ KIM  HỒNG XHA5 A5
13 11A4 NGUYỄN NGUYÊN  KHANG 12A5 A5
14 11A5 TRẦN VĂN  LÂM XHA5 A5
15 11A5 TRẦN THỊ VÂN  LINH XHA5 A5
16 11A4 Hoàng Hải Long 12A5 A5
17 11A5 BÙI LÝ THIÊN  LONG XHA5 A5
18 11A5 NGÔ UYỂN  MY XHA5 A5
19 11A4 Trịnh Quỳnh  Như 12A5 A5
20 11A5 TỪ ĐÌNH  PHONG XHA5 A5
21 11A5 TRẦN ANH  HOÀN  PHÚC XHA5 A5
22 11A6 ĐỖ THỊ LAN  PHƯƠNG XHA5 A5
23 11A6 NGUYỄN THANH BẢO QUYÊN 12A5 A5
24 11A5 TRƯƠNG ĐỨC  THẮNG XHA5 A5
25 11A6 Nguyễn Văn Thảo 12A5 A5
26 11A6 HÀ NGUYỄN GIA  THỊNH 12A5 A5
27 11A5 Nguyễn Trần Anh Thư 12A5 A5
28 11A5 LÊ TRẦN  TIẾN XHA5 A5
29 11A6 Huỳnh Lê Bảo Trân XHA5 A5
30 11A5 NGUYỄN MINH TRÍ XHA5 A5
31 11A5 PHAN QUỐC  TRUNG XHA5 A5
32 11A6 NGUYỄN PHẠM THANH  TRƯỜNG 12A5 A5
33 11A6 LÊ TRẦN THẢO UYÊN 12A5 A5
34 11A5 Phạm Bá Khánh Văn XHA5 A5
35 11A5 NGUYỄN YẾN VY XHA5 A5