Chương trình THPT

  • Chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào tạo:

Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng) hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào các trường đại học.

 

  • Chương trình tích hợp IELTS:

Chương trình Anh ngữ Ielts tích hợp trong chương trình chính khoá. Chương trình này giúp các em nâng cao khả năng tiếng Anh với mô hình 4C: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Kỹ năng giao tiếp), Collaboration (Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm) & Creativity (Kỹ năng giao tiếp).

Các tin khác