Chương trình THCS

Chương trình của Bộ GD&ĐT theo chuẩn kiến thức - kỹ năng kết hợp chương trình bổ sung nâng cao Toán, Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (tự chọn theo năng lực và nguyện vọng)