• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tuyển sinh

HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

__________________

Số:          /TB-PNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Gò Vấp, ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

  THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ cấp học bổng. Năm học 2018 – 2019

_______________________

        Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão thông báo việc thực hiện chế cấp học bổng đối với học sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

 

I. Đối tượng nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ xanh”

Học bổng “Chắp cánh ước mơ xanh” được trao một lần vào ngày Khai giảng năm học mới nhằm động viên các em cho những học sinh sau:

  1. Là học sinh giỏi hai năm liền của năm học 2017 – 2018 trở về trước;
  2. Là tân sinh viên đậu đại học năm 2018;

II. Đối tượng nhận học bổng “Vượt khó”

Học bổng “Vượt khó”  được trao một lần/ mỗi tháng cho những học sinh sau:

  1. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt được kết quả học tập cao nhất có thể ;
  2. Học sinh có điểm trung bình kiểm tra tập trung hàng tháng đạt học lực khá – hạnh kiểm từ khá trở lên

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design