• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tuyển sinh

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI - GIẢM HỌC PHÍ - TẶNG SÁCH GIÁO KHOA VÀ TẬP VỞ MỚI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

__________________

Số:          /TB-PNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Gò Vấp, ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

  THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ ưu đãi, miễn, giảm học phí và tặng sách vở

Năm học 2018 – 2019

_______________________

     Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão thông báo việc thực hiện chế độ ưu đãi, miễn, giảm học phí đối với học sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Đối tượng giảm học phí

1. Giảm 50% học phí tháng đầu tiên cho học sinh khá – giỏi nhập học năm học 2018 – 2019;

2. Giảm học phí hàng tháng cho học sinh giỏi năm học 2018 – 2019. Nếu sau mỗi học kỳ, học sinh không giữ được danh hiệu thì không được nhận phần ưu đãi này nữa;

3. Giảm 10% hàng tháng cho học sinh cho học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, gia đình chính sách, anh chị em ruột học cùng trường, con cháu cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

II. Đối tượng nhận sách giáo khoa và tập vở mới

Tất cả học sinh năm học 2018 – 2019 đều nhận bộ sách giáo khoa và tập vở mới vào đầu năm học.

III. Đối tượng nhận ưu đãi

PH, HS, GV … giới thiệu học sinh vào học tại trường được trường ưu đãi như sau:

1. Giới thiệu học sinh vào học nội trú: nhận ưu đãi 1.000.000đ/học sinh

2. Giới thiệu học sinh vào học bán trú: nhận ưu đãi 500.000đ/học sinh

3. Giới thiệu học sinh vào học hai buổi: nhận ưu đãi 300.000đ/học sinh

 


 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design