• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tổ Chuyên Môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN HÓA 12

   THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

 NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 12

                                              

 

Chủ yếu : CHƯƠNG ESTE – LIPIT gồm:

 

1. Các khái niệm về este , lipit , chất béo.

2. Đồng phân , tên gọi của este , chất béo.

3. Tính chất vật lí ( tính tan , so sánh nhiệt độ sôi, trạng thái vật lí ở nhiệt độ thường …)

4. Tính chất hóa học và điều chế ( có so sánh với axit , andehit….)

5. Ứng dụng.

6. Các dạng bài tập:

     a. Xác định công thức phân tử theo sản phẩm phản ứng đốt cháy , theo tỉ khối hơi.

     b. Xác định công thức cấu tạo theo phản ứng xà phòng hóa.

     c. Tính toán theo phương trình phản ứng xà phòng hóa , điều chế …dạng :

            * không hiệu suất .                               * có hiệu suất.

            * toán lượng dư.                                   * toán hỗn hợp.

 

 

                                                             TP. HCM , ngày 14 tháng 7 năm 2014

                                                                                               

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design