• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tổ Chuyên Môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN ĐỊA 12

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015. KHỐI 12

MÔN: ĐỊA LÝ

  1. I.                  Lý thuyết:

-         Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

-         Bài 2: Vị trí địalý, phạm vi lãnh thổ

  1. II.               AT LAT: Đọc at lattrang : 4, 5
  2. III.           Bài tập:

-         Tính tốc độ tăng trưởng

-         Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

-         Nhận xét

                                                                                                    Tổ Địa lý

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design