Tổ Chuyên Môn

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

 

Số            /KH-PNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày 7 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra giữa học kỳ 1. Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017,

Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 như sau:

 

1. Tổ chức ôn tập:

- Cáctrưởng ban khoa học học tự nhiên (Toán, lý, hóa, sinh, tin, công nghệ) và ban khoa học xã hội (Văn, sử, địa, anh, công dân, QPAN, thể dục) chỉ đảo các nhóm trưởng chuyên môn thuộc ban mình phụ trách  họp tổ, thống nhất nội dung ôn tập, thông qua cấu trúc đề thi. Lưu ý: Các tổ nhóm nghiên cứu đề thi minh họa kì thi THPT Quốc gia 2017 để có trúc đề thi lớp 12 gần với cấu trúc đề thi quốc gia nhằm giúp cho học sinh lớp 12 làm quen dần.

- Thời gian vừa học vừa ôn tập: từ 10/10 – 15/10/2016

 

2. Tổ chức kiểm tra

- Các nhóm chuyên môn ra đề kiểm tra chung trên cơ sở nội dung ôn tập đã thống nhất cho các môn học ở các khối lớp như sau:

+ Lớp 10, 11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học.

+ Lớp 12:

@ Lớp 12A1: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, sinh học

@ Lớp 12A2: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Sử, Địa, GDCD (Môn GDCD kiểm tra tại lớp)

Nhóm trưởng chuyên môn phân công cho giáo viên ra đề  - hướng dẫn chấm. Nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra, duyệt đề và gửi tất cả đề về cho trưởng ban (Thầy Nguyễn Minh Phương- Trưởng ban KHTN: thayphuongly@gmail.com; Cô Nguyễn Xuân Phương -Trưởng ban KHXH: songhongha1960@gmail.com) , trưởng ban nộp đề về cho hiệu trưởng: phucvan8177@gmail.com.

- Các môn học còn lại, tổ chức kiểm tra tại lớp.

- Hạn chót nộp đề: trước ngày 14/10/2016

 

3. Nội dung và hình thức đề kiểm tra

- Mỗi môn biên soạn  hai  đề kiểm tra chung (hai đề tương đương nhau) cho toàn khối.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và gần với đề thi minh họa kì thi THPT Quốc gia 2017 (lớp 12)

- Đề kiểm tra phải phải có các câu phân loại học sinh để phản ánh đúng trình độ các lớp đã chia (như 11a1, 11a2, 12a1 …)

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

- Chú ý đề kiểm tra phải bảo đảm một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống, nhất là đối với các môn xã hội.

3.1- Đối với lớp 12:

- Các tổ, nhóm biên soạn đề Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Toán, Sử, Địa, GDCD theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Đề Tiếng Anh gồm 40 câu, đề toán gồm 50 câu, các đề còn lại gồm 30 câu.

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

3.2- Đối với lớp 10, 11:

- Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

3.3- Đối với môn Ngoại ngữ lớp 10, 11: đề môn tiếng Anh vừa trắc nghiệm, vừa tự luận

 

4. Thời gian làm bài

- Toán, Ngữ văn: 90 phút;

- Tiếng Anh: 60 phút;

- Các môn còn lại: 45 phút

 

5. Thời gian kiểm tra: từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016.

 

6 . Lịch kiểm tra cụ thể:

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ hai

17/10/2016

Sáng

Vật lý 10, 11, 12A1;

GDCD 12A2

45 phút

 8 giờ 45

8 giờ 55

9 giờ 40

Địa lý 12A2;

Sinh 12A1

45 phút

10 giờ 00

10 giờ 10

10 giờ 55

Thứ tư

19/10/2016

Sáng

Hóa học 10, 11, 12A1; Sử 12A2

45 phút

7 giờ 20

7 giờ 30

8 giờ 15

Ngữ văn

90 phút

9 giờ 20

9 giờ 30

11 giờ 00

Thứ sáu

21/10/2016

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 20

7 giờ 30

8 giờ 30

Toán

90 phút

9 giờ 20

9 giờ 30

11 giờ 00

               

Giáo viên bộ môn có mặt trước 10 phút so với tiết dạy của mình)

 

7. Chấm – nhập điểm, báo cáo:

- Giáo viên nhận bài chấm và giao lại bài ở văn phòng (Cô Yến: 0902858569)

- Hạn chót giao bài và điểm về văn phòng: Thứ ba 25/10/2016

 

8. Phân công công việc:

8.1- Chỉ đạo chung: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc

8.2- Phân công giám thị, tổ chức điều hành các buổi kiểm tra: PHT Phạm Xuân Trường

8.3- Lập danh sách phòng thi: Thầy Vũ Ngọc Phúc, cô Huỳnh Thị Hoàng Yến

Hoàng Yến

 

 

 

8.4- Thư ký: Cô Trần Thị Vinh

8.5- Coi thi: Giáo viên (Danh sách riêng)

8.6-Thông báo giờ giấc thi – thu bài – trật tự kỷ luật: Phòng giám thị

Nhận được văn bản này, đề nghị giáo viên có kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh, thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành; nhân viên thực hiện công việc theo phân công đúng tiến độ./.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Chủ đầu tư (để báo cáo)

-          Trưởng ban, giáo viên, nhân viên (để thực hiện)

-          Website, lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Thầy Trường - Hiệu Trưởng - 0903886741

Thầy Long - Phó hiệu trưởng - 0987024403

Thầy Nam - Phó hiệu trưởng - 0983737171

Thầy Thắm - Tổng giám thị - 0907291962

 Hotline: A Hiệp - Chủ tịch hội đồng quản trị - 0919393091

                  Thầy Phúc - Cán bộ tin học - 0916678862

© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design