• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tổ Chuyên Môn

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 TIẾNG ANH 12

               
    KEYS 12  
               
    CÂU MÃ ĐỀ  
    324 435 546 657 50 CÂU X 0.2 = 10 ĐIỂM
    1 a a d b  
    2 d d c d  
    3 b a a a  
    4 c d a d  
    5 a b c c  
    6 b d b a  
    7 c c a c  
    8 d d c d  
    9 c c a c  
    10 b b d d  
    11 b b a d  
    12 a a d a  
    13 d d b c  
    14 a a d b  
    15 c c b a  
    16 a a d c  
    17 a a a a  
    18 a c d d  
    19 a a b a  
    20 d c d d  
    21 a c c b  
    22 d a d d  
    23 b d c b  
    24 c a b d  
    25 c d b a  
    26 c b a d  
    27 a d d b  
    28 d b a d  
    29 a d c c  
    30 d a a d  
    31 b b a c  
    32 d a c b  
    33 d b a b  
    34 b d c a  
    35 a d d d  
    36 b c a a  
    37 d a b c  
    38 a a b a  
    39 d c d a  
    40 c b a c  
    41 d d c a  
    42 c c d c  
    43 d d c d  
    44 c c d a  
    45 d d d b  
    46 c c c c  
    47 a a a a  
    48 a a a a  
    49 c c c c  
    50 b b b b  

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design