• PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MỚI - LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM - PHÁT HUY MỌI KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ

  • HỌC SINH 12 VỚI NGHI THỨC CẮT BÁNH VÀ ĐỐT NẾN SINH NHẬT 18 TRONG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

  • TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM

  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

  • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Tổ Chuyên Môn

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 SINH 12

      ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 12    
                       
Mã đề Câu hỏi Đap án Mã đề Câu hỏi Đap án Mã đề Câu hỏi Đap án Mã đề Câu hỏi Đap án
132 1 A 209 1 C 357 1 D 485 1 D
132 2 A 209 2 A 357 2 A 485 2 C
132 3 A 209 3 C 357 3 D 485 3 C
132 4 C 209 4 B 357 4 B 485 4 C
132 5 D 209 5 C 357 5 A 485 5 A
132 6 B 209 6 B 357 6 B 485 6 D
132 7 B 209 7 B 357 7 C 485 7 A
132 8 C 209 8 A 357 8 D 485 8 A
132 9 A 209 9 B 357 9 B 485 9 B
132 10 C 209 10 B 357 10 B 485 10 B
132 11 B 209 11 D 357 11 B 485 11 D
132 12 C 209 12 C 357 12 D 485 12 B
132 13 C 209 13 D 357 13 C 485 13 D
132 14 B 209 14 B 357 14 A 485 14 B
132 15 C 209 15 D 357 15 C 485 15 B
132 16 A 209 16 C 357 16 A 485 16 C
132 17 D 209 17 B 357 17 A 485 17 C
132 18 A 209 18 D 357 18 B 485 18 B
132 19 D 209 19 D 357 19 B 485 19 A
132 20 C 209 20 A 357 20 A 485 20 C
132 21 B 209 21 C 357 21 C 485 21 B
132 22 D 209 22 A 357 22 D 485 22 A
132 23 A 209 23 B 357 23 A 485 23 C
132 24 A 209 24 A 357 24 C 485 24 D
132 25 B 209 25 A 357 25 A 485 25 A
132 26 D 209 26 C 357 26 B 485 26 C
132 27 C 209 27 D 357 27 C 485 27 D
132 28 B 209 28 C 357 28 D 485 28 A
132 29 C 209 29 D 357 29 B 485 29 A
132 30 D 209 30 B 357 30 A 485 30 A
132 31 B 209 31 A 357 31 B 485 31 D
132 32 A 209 32 C 357 32 C 485 32 B
132 33 C 209 33 A 357 33 C 485 33 D
132 34 D 209 34 B 357 34 D 485 34 C
132 35 D 209 35 D 357 35 C 485 35 B
132 36 D 209 36 D 357 36 A 485 36 C
132 37 D 209 37 D 357 37 C 485 37 D
132 38 A 209 38 C 357 38 D 485 38 B
132 39 B 209 39 A 357 39 D 485 39 D
132 40 B 209 40 A 357 40 D 485 40 A

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão - TP.HCM

26 BC Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp.

Điện thoại:  0987.024.403 (Thầy Long Phó Hiệu Trưởng) - 0983.737.171 (Thầy Nam Phó Hiệu Trưởng)

Góp ý qua Hotline :  - 0903886741( Thầy Trường Hiệu Trưởng)                 -  0916.678.862 (Thầy Phúc Cán bộ tin học)
© Copyright 2014 Phạm Ngũ Lão - Web design