Lớp 12A1-KHTN

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Lý - VINH NNgữ - Tí Toán - Lí Văn - ANH Hoá - HƯNG