TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 2020 TRỰC TUYẾN

 

Lịch phát sóng Chương trình Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2020

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

 

NGÀY/ THỨ

 THỜI GIAN

NỘI DUNG/

CHỦ ĐỀ

KÊNH TRỰC TUYẾN

29/2/2019

Thứ Bảy

 

 

 

19h30-20h40

Tư vấn Trực tuyến Tuyển sinh “Đúng ngành nghề- Sáng tương lai” năm 2020

NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE & NHÂN LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

- www.giaoduc.edu.vn

 

01/3/2020

Chủ Nhật

 

10h00-11h30

Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp – Tuyển sinh “YOUR FUTURE,  YOUR CHOICE”

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

- www.giaoduc.edu.vn

03/3/2020

Thứ Ba

19h30-20h40

Tư vấn Trực tuyến Tuyển sinh “Đúng ngành nghề- Sáng tương lai” năm 2020

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

-   www.giaoduc.edu.vn

4/3/2020

Thứ Tư

 

14h30-15h40

 

Tư vấn Hướng nghiệp- Tuyển sinh sau THCS năm 2020 

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

- www.giaoduc.edu.vn

5/3/2020

Thứ Năm

19h00-20h30

Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp – Tuyển sinh “STEP UP YOUR FUTURE”

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

- www.giaoduc.edu.vn

 

7/3/2020

Thứ Bảy

 

19h30-20h40

Tư vấn Trực tuyến Tuyển sinh “Đúng ngành nghề- Sáng tương lai” năm 2020 

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

- www.giaoduc.edu.vn

  

8/3/2020

Chủ Nhật

10h00-11h30

Tư vấn Trực tuyến Hướng nghiệp – Tuyển sinh “YOUR FUTURE,  YOUR CHOICE”   

- www.facebook.com/baogiaoducthanhpho

- Youtube.com/Báo Giáo dục TV

-   www.giaoduc.edu.vn