THÔNG BÁO VV KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH

Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh

do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2020

 

Căn cứ công văn “KHẨN” số 3976/ UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân TP HCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh  do dịch bệnh nCoV gây ra.

Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão thông báo:

  1. Toàn thể CB-GV-NV và học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.
  2. Trong thời gian nghỉ học Quý phụ huynh quản lý và nhắc nhở các con học và ôn bài ở nhà.
  3. Để học sinh tiện học bài và ôn bài tại nhà, BGH yêu cầu quý thầy cô bộ môn tiếp tục soạn và gửi kế hoạch, nội dung học tập tuần 25 (từ 10/02 đến 15/02/2020)  cho GVCN lớp. Các GVCN có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, nội dung học tập của lớp gửi cho Phụ huynh và học sinh và gửi 01 bảng cho HT trước ngày 10/02/2020. Nhà trường khuyến khích quý thầy cô thực hiện các phương pháp giảng dạy mới như dạy học trực tuyến, livestream…
  4. GVBM các lớp gửi kế hoạch học tập của lớp cho GVCN để tổng hợp và gửi cho HS trước ngày 09/02/2020./.