THÔNG BÁO VV DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

                       Kính gửi:  Quý Phụ huynh và các em học sinh

 

Trên tinh thần ở tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 chứ không nghỉ học;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục tp. Hồ Chí Minh;

Nhà trường xin thông báo về kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho học sinh khối 12 bắt đầu từ ngày 06/4/2020 đến khi học sinh quay trở lại trường học như sau:

-         Học sinh học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

          Buổi sáng:   Ca 1:  từ 8h00 – 9h30

                             Ca 2: từ 10h00 – 11h30

         Buổi chiều:   Ca 3: từ 14h00 – 15h30

-       Thời gian còn lại học sinh tự học, nhiên cứu và làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giáo viên bộ môn.

    Để việc học tập và tiếp thu kiến thức của Học sinh thật sự hiệu quả trong thời gian tới, Quý Phụ huynh vui lòng cùng phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm để đôn đốc các con chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia các lớp học trực tuyến và hoàn thành bài tập đầy đủ. Đồng thời, quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng đọc và tuân thủ Nội quy lớp học trực tuyến để đảm bảo chất lượng giờ học cũng như an toàn về hình ảnh cho Học sinh.

   Trước khi tham gia các lớp học, nếu quý Phụ huynh và Học sinh cần hỗ trợ về mặt kĩ thuật xin vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm lớp.

   Xin trân trọng cảm ơn quý Phụ huynh và Học sinh đã đồng hành và phối hợp cùng Nhà trường.

Trân trọng,

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                              Phạm Xuân Trường