HĐNGLL - CHỦ ĐỀ 1:

Hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề 1:  

"THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA"

Sáng ngày 9/8/2014, được sự phân công của Ban Giám Hiệu nhà trường, TLTN và chủ nhiệm khối 10 và 11 đã tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề 1:  "THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA" nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết của mình về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ lên lớp, đó là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin, hứng thú trong học tập ở học sinh. Nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết của mình về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua đó bồi dưỡng tình cảm yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh về một đất nước Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ về các lĩnh vực như:  kinh tế , chính trị, quân sự, ngoại giao. Tiến tới khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BUỔI NGOẠI KHÓA SÁNG THỨ BẢY 9/8/2014