GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NGÀY 10-03 ÂM LỊCH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG. ĐÂY LÀ DỊP ĐỂ CÁC EM HỌC SINH TƯỞNG NHỚ PHONG TỤC TẬP QUÁN TỐT ĐẸP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH: