TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Xác định công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ thường xuyên: chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp, thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước, quốc tế… Mỗi đảng viên tự liên hệ bản thân với những yêu cầu theo các chủ đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng: tập trung đánh giá, thảo luận tình hình của đơn vị, dành nhiều thời gian cho đảng viên bàn bạc, thảo luận, góp ý đề ra những nghị quyết đúng đắn, phù hợp trước khi đi đến kết luận thống nhất để triển khai thực hiện trong Hội đồng nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng khối đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau trong chuyên môn, trong cuộc sống.

 

Bốn năm qua, 100% đảng viên xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.