THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT

PHẠM NGŨ LÃO

       

 Số: 19 /TB - PNL                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

                                                                                      

 

THÔNG BÁO

Về việc trả hồ sơ cho học sinh khối 12

niên khóa 2016 – 2019 tham gia kì thi THPT Quốc gia năm 2019

 

Căn cứ Lịch công tác kì thi THPT Quốc gia năm 2019 (kèm theo Công văn 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão thông báo đến toàn thể học sinh khối 12 niên khóa 2016 – 2019 có tham gia kì thi THPT Quốc gia năm 2019 về nhận hồ sơ như sau:

Thời gian: từ thứ năm ngày 18/9 đến thứ sáu 19/7/2019

Những loại hồ sơ sẽ trả bao gồm:

  1. Học bạ cấp Trung học phổ thông (bản chính);
  2. Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính);
  3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ;
  4. Bản sao giấy khai sinh;
  5. Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (bản chính);
  6. Giấy chứng nhận nghề cấp THPT;
  7. Phiếu báo điểm kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;
  8. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp THPT;
  9. Những loại giấy tờ khác (nếu có)

Chú ý: Khi vào nhận hồ sơ học sinh phải mang theo chứng minh nhân dân.

 

Nơi nhận                                                                                                

-    Toàn thể GV, NV, HS;

-    Đưa trang web trường;

-    Lưu VT.

 

                                               

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                     Đã ký

                                         Phạm Xuân Trường