LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

VỚI BỀ DÀY KINH NGHIỆM 20 NĂM TỪ NĂM 1997-2017, TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO VINH DỰ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VỚI SỰ HIỆN DIỆN ĐÔNG ĐỦ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH, CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN, LÃNH ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC...

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ: