CHÚC MỪNG LỚP 10A5 ĐÃ ĐẠT CỜ LUÂN LƯU TUẦN TỪ 1-5-2019 ĐẾN 11-5-2019

CHÚC MỪNG TẬP THỂ LỚP 10A5 ĐàĐẠT CỜ LUÂN LƯU TUẦN TỪ 1-5-2019 ĐẾN 11-5-2019.

ĐÂY LÀ SỰ NỖ LỰC VÀ SỰ VƯƠN LÊN CỦA CÁC EM.