Về tổ chức ôn tập và thi thử kì thi THPT quốc gia

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT PHẠM NGŨ LÃO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày  10  tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức ôn tập và thi thử kì thi THPT quốc gia

 

Căn cứ văn bản số 488 /GDĐT-TrH ngày 27/2/2015 về  hướng dẫn tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 năm học 2014-2015;

Căn cứ kế hoạch năm học 2014 – 2015;

Căn cứ tinh thần cuộc họp phụ huynh khối 12 chiều ngày 9/3/2015;

BGH thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi thử hằng tuần kì thi THPT quốc gia như sau:

 

I. Mục đích

- Giúp các em học sinh lớp 12 đạt kết quả tốt trong Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào các ngày 1, 2, 3 và 4 tháng 7 năm 2015;

- Giúp học sinh làm quen, tập dượt với cách thức thi mới để khi bước vào kỳ thi thật không lúng túng, ngỡ ngàng;

- Trên cơ sở đánh giá chất lượng thực chất qua từng tuần kiểm tra, học sinh có sự nhìn nhận đánh giá về bản thân để tự mình nhận thấy có thể đáp ứng yêu cầu cơ bản (để xét tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ), từ đó có những lựa chọn chính xác trường Đại học, Cao đẳng mà mình đăng ký dự thi.

 

II. Tổ chức ôn tập và thi thử hằng tuần kì thi THPT quốc gia

  1. 1.      Tổ chức ôn tập:

1.1/ Trường ra kế hoạch chung, các tổ chuyên môn căn cứ để ra kế hoạch riêng của tổ theo tuần, theo tháng;

1.2/ Kế hoạch riêng của tổ theo tuần, theo tháng phải có nội dung rõ ràng, yêu cầu kiến thức vừa đủ; Nội dung ôn tập ghi rõ phần yêu cầu cơ bản (để xét tốt nghiệp THPT) và phần yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ), có tính tới yếu tố phù hợp với đặc thù từng lớp; Chậm nhất sáng thứ bảy hằng tuần (trước 9 giờ), GVBM 12 phải gửi kế hoạch ôn tập theo tuần qua email  thptphamngulaogovap@gmail.com để GVCN 12 tải về triển khai kế hoạch chung cho lớp và trường đăng website để phụ huynh tiện theo dõi.

 

II. Tổ chức thi thử hằng tuần kì thi THPT quốc gia

1. Đối tượng dự thi:  Tất cả học sinh của khối 12.

2. Thời gian thi: 

- Thi thử phân loại: Thi vào giờ tăng cường các buổi chiều (từ 16h45 đến 18h30):  thứ tư 11/3 thi văn; thứ năm 12/3 thi toán; thứ sáu 13/3 thi anh văn; thứ bảy (14h – 16h30) thi vật lý

- Thi thử theo kế hoạch tuần vào mỗi buổi chiều thứ bảy hằng tuần theo thứ tự văn – toán – anh – lý (sinh, hóa)

 

III. Hình thức thi và cấu trúc đề thi

  1. 1.      Hình thức thi            

+ Các môn tự luận: Toán, Văn, Sử, Địa; Thời gian làm bài: 180 phút.

+ Các môn trắc nghiệm: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh; Thời gian làm bài: 90 phút.

2. Cấu trúc đề thi

Đề thi: Theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ GD&ĐT (Tham khảo thêm đề thi TN THPT, ĐH-CĐ 2014). Nội dung kiểm tra nằm trong kế hoạch ôn tập theo tuần.

Các tổ trưởng (nhóm trưởng)  phân công người ra đề thi – đáp án, thẩm định kỹ đề; yêu cầu đề thi rất cơ bản, có sự phân loại học sinh ở điểm 8, điểm 9, điểm 10. Tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn nộp đề kiểm tra tuần chậm nhất chiều thứ năm hằng tuần (tính theo tuần có môn mình kiểm tra)

IV. Chấm bài – trả điểm:

            Chậm nhất sáng thứ tư của tuần tiếp theo, GV được phân công chấm bài phải nộp bài - trả điểm về cho văn phòng (cô Hà) để nhà trường báo điểm cho HS và PH.

Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng (để báo cáo);

-          Các tổ CM, GVCN 12 (để thực hiện);

-          Website, lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc