THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA TẠI ĐÀ LẠT TỪ 17 ĐẾN 19/12/2014

 

THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA TẠI ĐÀ LẠT TỪ 17 ĐẾN 19/12/2014 

-        Chiều thứ ba 16/12/2014: Học sinh nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi;

-        4 giờ 30 sáng thứ tư 17/12/2014: Học sinh tập trung về trường bắt đầu chuyến học tập ngoại khóa tại Đà Lạt – Lâm Đồng;

-        Từ 17 giờ - 18 giờ thứ sáu 19/12/2014: Phụ huynh đến trường đón học sinh đi học tập ngoại khóa về;

-        Thứ bảy, 20/12/2014: Toàn trường nghỉ

-        Sáng thứ hai, 22/12/2014: Toàn trường học lại bình thường.

Lưu ý:

  1.  Phụ huynh chịu trách nhiệm quản lí những học sinh không tham gia  học tập ngoại khóa tại Đà Lạt. Những học sinh này sẽ tham gia chuyến học tập ngoại khóa khác trong ngày để hoàn thành chương trình năm học (Kế hoạch sẽ thông báo sau)
  2. Trong thời gian trường tổ chức chuyến học tập ngoại khóa, phụ huynh và khách liên hệ công việc tại văn phòng trường: 08.38940753.
  3. Những trường hợp liên quan đến học sinh, xin liên hệ GVCN.
  4. Những trường hợp cấp bách, xin liên hệ: Hiệu trưởng (0967713904), Phó hiệu trưởng (0918402997)

                                                                                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU