THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN THPT 2014

Học sinh lớp 12, năm học 2013 - 2014 (kể cả học sinh cơ sở Ba Vân) về trường nhận bằng TN THPT 2014

Từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy (10 giờ 30) trong tuần

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ

Khi đi, mang theo CMND

Liên hệ cô Hà văn phòng 0989710542 để chủ động hơn