NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN LÝ 12

NỘI DUNG: CHƯƠNG 1 - CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG 3: Trắc nghiệm KQ

         

          I. LÝ THUYẾT:

                  

                   CHƯƠNG 1: Ôn theo đề cương .

         

                   CHƯƠNG 2: Ôn theo đề cương.

         

                   CHƯƠNG 3: Ôn theo đề cương.

         

          II. BÀI TẬP:

              1. Chương 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa từ phương trình dao động(mhư A, w, j,.). Tính chu kỳ, tần số dao động điều hòa đại cương và hệ con lắc lò xo, con lắc đơn.;  Tính cơ năng, động năng,, thế năng…..? Viết phương trình dao động, phương trình vận tốc. gia tốc,…? Áp dụng hệ thức độc lập để xác định A, v. x, T, f…? xáx định thời gian vật  DĐĐH đi từ vị trí x1 đến x2 (NC)?.......

 

              2. Chương 2: Tính bước sóng l ? Xác định tần số hoặc bước sóng của các sóng cơ, sóng âm, viết phương trình sóng tại một điểm, Xác định số cực đại và cực tiểu giao thoa(NC)…..?

 

              3. Chương 3: Xác định đĩện áp hiệu dụng, cường độ hiệu dụng..? Tính cảm kháng; dung kháng , tổng trớ, độ lệch pha giữa u với i.….?  Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời và điện áp tức thời 2 đầu mạch R, L, C hoặc (R,L); (R,C); (L,C) nối tiếp….? Áp dụng các định luật Ôm để tính I, U..? Xác định các đại lượng R, L, C  .? Xác định các cực trị khi thay đổi đại lượng w, j; R hoặc L hoặc C(NC)….?  

              Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch R, L, C hoặc (R,L); (R,C); (L,C) nối tiếp….?

                   Tính các đại lượng điện áp hiệu dụng, cường độ hiệu dụng, số vòng dây cuả mạch sơ cấp và thứ cấp, hiệu suất của máy biến áp..?..... 

 

 

                                                                                      Tổ trưởng CM

 

 

 

                                                                             Nguyễn Minh Phương