LỊCH HỌP CHUYÊN MÔN ĐẦU HỌC KỲ 2 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
             Số :   227/GDĐT-TrH              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 01 năm 2017

        Về họp triển khai chuyên môn

 các bộ môn HK2 năm học 2016 - 2017

 

                        Kính gửi :

                                               - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

                                               - Hiệu trưởng các trường THPT.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp sơ kết học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kì 2 năm học các bộ môn cấp THPT theo lịch cụ thể.

Ban giám hiệu Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão phân công họp như sau :

 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Công nghệ nông nghiệp và chuyên đề nông nghiệp

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 09/02/2017

Giáo viên công nghệ 10 THPT

Cô Phạm Thị Khánh

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

2

Sinh học và chuyên đề sinh

14 giờ 00

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn, Hội đồng bộ môn

Thầy Trần Văn Hồng

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

3

Hoạt động NGLL và trải nghiệm sáng tạo

14 giờ 00

Thứ Bảy, ngày 11/2/2017

Phó Hiệu trưởng phụ trách và Trợ lý Thanh niên

Thầy Phạm Xuân Trường

Thầy Lâm Đình Tấn (hoặc thầy Đinh Hữu Đại)

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

4

Giáo dục quốc phòng và an ninh

8 giờ 00

Thứ Bảy, ngày

11/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Vũ Anh Toán

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

5

Giáo dục thể chất

9 giờ 30

Thứ Bảy, ngày 11/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Đinh Hữu Đại

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

6

Toán

8 giờ 00 

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Nguyễn Văn Lý

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

7

Lịch sử

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Lê Hữu Long

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

8

Địa lí

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Phan Văn Phú

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân Phường 5 Quận 11

9

Tin học

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 

14/02/2017

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, phụ trách nghề tin học GDTX

Thầy Vũ Ngọc Phúc

THPT Chuyên

Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

10

Vật lý

8 giờ 00

Thứ Tư,ngày 

15/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Nguyễn Minh Phương

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

11

Ngữ văn

8 giờ 00

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

Cô Nguyễn Xuân Phương

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

12

Hoá học

8 giờ 00

Thứ Tư, ngày 

15/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Cô Nguyễn Thị Minh Vân

THPT Nguyễn Thượng Hiền

 544 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình

13

Công nghệ, Nghề phổ thông

8 giờ 00

Thứ Năm,ngày

16/02/2017

Tổ trưởng môn Công nghệ, Nghề phổ thông

Thầy Vũ Ngọc Phúc

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

14

Nghề làm vườn, trồng trọt

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Giáo viên dạy nghề làm vườn THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

15

Nghề chăn nuôi, nuôi cá

14 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Giáo viên dạy nghề chăn nuôi, nuôi cá THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

16

Giáo dục Công dân

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Nguyễn Như Kiên

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

17

Tiếng Anh

8 giờ 00

Thứ Sáu,ngày 

17/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

Thầy Nguyễn Khắc Tý

THPT Nguyễn Thị Diệu

12 Trần Quốc Toản, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

       Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử người tham dự đông đủ, đúng thành phần.

                                                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

                                                                                                            Đã kí

Nơi nhận                                                                                      Lê Duy Tân

- Như trên;

- Ban Giám đốc ‟để báo cáo”                                                            

- Lưu : VP, GDTrH.

 

            Trên đây là lịch họp sơ kết học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kì 2 năm học các bộ môn cấp THPT. Đề nghị quý thầy cô được phân công đự họp đầy đủ và có BÁO CÁO BẰNG VĂN BẢN cho Hiệu trưởng chậm nhất hai ngày sau khi họp.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN VĂN PHÚC