KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT PHẠM NGŨ LÃO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Gò Vấp, ngày 1  tháng 10  năm 2015

KẾ HOẠCH

Kiểm tra giữa học kỳ 1. Năm học 2015 – 2016

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016;

BGH TRƯỜNG THCS – THPT PHẠM NGŨ LÃO tổ chức kiểm kiểm tra giữa học kỳ 1 nhằm đánh giá trình độ học sinh theo từng giai đoạn và kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, cụ thể như sau:

  1. Thời gian kiểm tra: kiểm tra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm 2015
  2. Môn kiểm tra: kiểm tra tập trung 8 môn TOÁN, LÝ, HÓA, ANH, VĂN, SINH SỬ, ĐỊA (Toán, văn: 90 phút; các môn còn lại 45 phút)
  3. 3.      Nội dung kiểm tra:

-           Khối 10, 11 và 12 tập trung vào nội dung học từ ngày 3/8/2015 đến hết 10/10/2015; Trong đó, 25% kiến thức nằm trong nội dung học ở tháng 8 và 75% kiến thức nằm trong nội dung học ở tháng 9 + 2 tuần đầu tháng 10/2015;

-         Khối 8, 9: Kiểm tra theo kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo Gò Vấp

-         Hình thức kiểm tra:

+ Khối 12: Tự luận các môn toán, văn, sử, địa; trắc nghiệm các môn còn lại, riêng môn anh văn vừa tự luận, vừa trắc nghiệm;

+ Khối 10, 11 kiểm tra tự luận, riêng môn anh văn vừa tự luận, vừa trắc nghiệm.

-           Lịch thi:

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

tập trung

Giờ phát đề

Giờ thu bài

Thứ sáu

16/10/2015

SÁNG

Vật lý

45 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 25

Sinh vật

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 15

11 giờ 00

CHIỀU

Địa lý

45 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

15 giờ 15

Thứ bảy

17/10/2015

SÁNG

Hóa

45 phút

7 giờ 20

7 giờ 30

8 giờ 15

Ngữ văn

90 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

10 giờ 10

Thứ hai

19/10/2015

SÁNG

Anh

45 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 25

Sử

45 phút

10 giờ 10

10 giờ 15

11 giờ 00

CHIỀU

Toán

90 phút

13 giờ 40

13 giờ 45

15 giờ 15

(Lưu ý: Trước và sau giờ kiểm tra học bình thường theo TKB)

-         Lưu ý chung:

+  Khi ra đề, môn Ngữ văn phải bám sát văn bản số 3114/GDĐT-TrH ra ngày 25/9/2015 của Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn kiểm tra đánh giả môn Ngữ văn từ năm học 2015 – 2016;

+  Các tổ/nhóm chuyên môn phải tổ chức họp thống nhất nội dung ôn tập, ma trận đề, hình thức đề kiểm tra, phân công cho tất cả giáo viên có dạy các khối lớp phải ra đề, sau đó tổ/nhóm trưởng chuyên môn tổng hợp và biên soạn thành hai đề chính thức. Hai đề chính thức, đề của các giáo viên trong tổ, ma trận đề và nội dung ôn tập lưu trong một thư mục và đặt tên “DE KT GIUA HKI MON …” gửi qua mail cho phó hiệu trưởng.

+ Đề bài tập trung vào những nội dung trọng tâm, có câu hỏi phân loại học sinh, các môn toán – lý – hóa có câu dành riêng cho lớp 12A1, 10A1, 10A2 (Ghi rõ trên đề)

+ Tổ/nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm cao nhất về tính bảo mật của đề.

3.1/ Thời gian nộp đề: Hạn chót nộp đề thứ hai 12/10/2015 (Gửi đề đến email phucvan8177@gmail.comChú ý: không dùng mail chung của trường thptphamngulaogovap@gmail.com để gửi đề)

3.2/ Chấm bài và nhập điểm:

-   GVBM nhận bài từ thư ký sau khi môn thi kết thúc;

-   Chấm và trả bài hạn chót thứ năm 26/10/2015 (Cho cô Hà học vụ).

4. Chuẩn bị trước kiểm tra:

4.1/ Học vụ phối hợp với thầy Vũ Ngọc Phúc lập danh sách phòng thi và dán bảng thông báo cho học sinh xem trước13/10/2015;

4.2/ Thu ngân phối hợp với học vụ kiểm tra những học sinh đã hoàn thành học phí để ra thẻ dự thi (Không ra thẻ dự thi cho học sinh chưa hoàn thành học phí);

4.3/ GVCN nhận thẻ dự thi từ thu ngân cho những học sinh đã hoàn thành học phí từ tháng 10 trở về trước; chậm nhất chiều 14/10/2015 phải báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng các trường hợp chưa đóng học phí theo qui định.

4.4/ Phòng giám thị điều hành giờ giấc và trật tự kỷ luật trong suốt thời gian tổ chức thi;

4.5/ Tạp vụ làm vệ sinh khu vực thi.

5. Xử lí một số vấn đề sau kiểm tra:

5.1/ Giám thị phối hợp với thư ký có báo cáo BGH học sinh vi phạm qui chế kiểm tra sau mỗi môn thi (nếu có)

5.2/ GVCN liên hệ phụ huynh có học sinh vi phạm qui chế kiểm tra ngay buổi chiều trong ngày để nhắc nhở, thông báo cho phụ huynh học sinh vi phạm bị hạnh kiểm yếu học kỳ 1.

5.3/ Sau ngày 19/10/2015, lớp trực tuần gỡ bỏ các danh sách dán ở các phòng thi.

Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng (để báo cáo);

-          Các bộ phận (để phối hợp thực hiện);

-          Lưu VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

NGUYỄN VĂN PHÚC