DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

   

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO    
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC: 2019-2020
GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Linh
  STT HỌ TÊN Nữ Hệ  GHI CHÚ
  1 Lê Mai Trâm Anh X NT  
  2 Mai Đức Anh      
  3 Nguyễn Thế  Anh      
  4 Hà Gia Bảo   NT  
  5 Vũ Trương Hiền Bảo   2B  
  6 Phạm Vũ Hải Châu X    
  7 Nguyễn Hùng Chiến      
  8 Nguyễn Minh Đạt   BT  
  9 Trần Khánh  Duyên X    
  10 Vũ Thị Giang X 2B  
  11 Nguyễn La Khả Hân X BT  
  12 Lý Hiểu Hoa   BT  
  13 Vũ Thị Hồng Hoa X 2B  
  14 Vũ Việt Hoàng      
  15 Đinh Quang Huy   BT  
  16 Hồ Nhật Khang      
  17 Ngô Thế Khang      
  18 Phạm Nguyễn Mai Linh X    
  19 Nguyễn Thị Thanh Mai X    
  20 Nguyễn Thị Trà Mi X    
  21 Nguyễn Thị Ngọc My X    
  22 Nguyễn Lê  Nam   2B  
  23 Nguyễn Thị Thanh Nghĩa X    
  24 Phạm Thị Đông Nhi X NT  
  25 Trần Ngọc Hương Quyên X NT  
  26 Nguyễn Thị Thu Sương X    
  27 Nguyễn Học Thiên      
  28 Võ Nguyễn Minh Thy X    
  29 Nguyễn Thủy Tiên X    
  30 Bùi Vĩnh Tuấn      

 

 

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO    
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC: 2019-2020
GVCN: Võ Anh Phương
  STT HỌ TÊN Nữ Hệ  GHI CHÚ
  1 Hồ Ngọc  An      
  2 Phan Huỳnh Thiên Bảo      
  3 Nguyễn Nhuật Điền      
  4 Trần Dương Bảo Hân      
  5 Nguyễn Thị Kim Hằng X    
  6 Nguyễn Trung Hiệp      
  7 Phạm Chung Hiếu      
  8 Võ Thị Nhân Hòa X    
  9 Trịnh Quốc Hùng      
  10 Trịnh Quốc Hùng      
  11 Nguyễn Trần Đăng  Khoa      
  12 Đào Phương Khánh Linh X    
  13 Trình Sơn Nam      
  14 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân X    
  15 Phạm Trần Công Ngôn      
  16 Ngô Yến Nhi X    
  17 Nguyễn Hoàng Phúc      
  18 Nguyễn Hữu  Phúc      
  19 Lê Huệ Quỳnh X    
  20 Lê Trung Phương Thanh      
  21 Lê Thị Kim Thoa X    
  22 Đặng Anh Thư X    
  23 Nguyễn Trọng  Tiến      
  24 Trần Anh      
  25 Phạm Thanh  Tuấn      
  26 Phan Thị Minh Vịnh X    
  27 Nguyễn NGọc Thanh Vy X    
  28          
  29          
  30          

 

BAN GIÁM HIỆU

( ĐÃ KÍ)