TRƯỜNG THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO TỔ CHỨC NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM NHỮNG NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ TAI NẠN GIAO