HÌNH KỈ NIỆM CÁC LỚP NĂM HỌC 2017-2018

VỚI CSVC KHANG TRANG, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHIỆT TÌNH, GIÀU CHUYÊN MÔN VÀ SỰ CỐ GẮNG CỦA TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, CHÚNG TÔI RẤT TỰ TIN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 MỘT CÁCH SUẤT XẮC.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

LỚP 10A6

 

 

 

 LỚP 10A7

 

 LỚ[ 11A1

 

 

 

 LỚP 11A2

 

 

 

 LỚP 11A3

 

 

 

 LỚP 12A1

 

 

 

 

 

 LỚP 12A2

 

 

 

 LỚP 12A3

 

 

 

 LỚP 12A4

 

 

 

 

 

 LỚP 12A5