Em Nguyễn Nhật Cường - lớp 10A1 đạt HCB môn Vovinam giải thể thao học sinh thành phố

Với sự cố gắng hết mình, sự tận tâm chỉ dạy của huấn luyện viên và sự trợ giúp của ban giám hiệu, em Nguyễn Nhật Cường đã vinh dự đạt Huy chương bạc môn võ Vovinam giải thể thao học sinh toàn thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh: